تعبیر خواب قرابه

 

 • تعبیر خواب قرابه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قرابه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قرابه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  قرابه در خواب ؛ دليل بر پراكندگي اســت و مال و خواسته بدو رساند. اگــر در قرابه چيزي بيند كه مستي كند؛ دليل كه حرام خواره است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند قرابه داشت؛ دليل كه او ra ba پيري صحبت افتد. اگــر بيند از آن قرابه آب يا گلاب خورد؛ دليل كه از آن پير منفعت يابد. اگــر بيند چيزي ترش بود غم و اندوه باشد. اگــر بيند قرابه بشكست؛ دليل كه از آن پير نجات يابد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE