تعبیر خواب قدم زدن

 

 • تعبیر خواب قدم زدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قدم زدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قدم زدن

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کسي ke در کناره آبي قدم ميزند ke روي آن ra مه گرفته است
  پيام خواب کسي ke در کناره آبي قدم ميزند ke روي آن ra مه گرفته اســت : آن اســت ke بيننده خواب بايد صبر و تحمل داشته باشد. او بايد قبل از انــجـام برنامه هايش بايد صبر کــنــد زيرا فکرهايش و احساساتش آنقدر مه آلود اســت ke ضمير ناخودآگاهش مايل اســت تا اين بخار از بين برود

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر همراه آب روشن و صاف ke در جوي روانست راه برويد بهتر اســت چــون اين کامروايي شما ra باز مي گويد

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE