تعبیر خواب قتل

 

 • تعبیر خواب قتل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قتل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قتل

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  قتل : ماجراجويي

  کشتن ba شليک يک گلوله : حسادت شما ra آزار مي دهد .

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد مرتكب قتلي شده ايد ؛ علامت آن اســت كه be خاطر بي تفاوتي ديگران احساس حقارت مي كنيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد دوستي خودكشي كرده اســت ؛ نشانة آن اســت كه براي تصميم گيري راجع be موضوعي مهمي دچار ترديد مي شويد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE