تعبیر خواب قايق

 

 • تعبیر خواب قايق
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب قايق » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قايق

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد روي رودخانه اي آرام سوار بر قايقي پارو مي زنيد ؛ دلالت بر آن دارد كه ba توانايي خود در انــجـام امور كاري be موفقيت مي رسيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد همراه دوستي سوار بر قايقي مشغول پارو زدن هستيد ؛ علامت آن اســت كه در سنين پايين ازدواج خواهيد كرد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد روي آبهاي طوفاني و ناآرام مشغول راندن قايق هستيد ؛ نشانة آن اســت كه بعد از ازدواج ناچار مي شويد بر زن تندخوي خود مسلط شويد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد بر آبي كم عمق و متلاطم سوار بر قايقي پارو مي زنيد ؛ نشانة آن اســت كه از معاشقه هاي شتابزده و لذتجوي جسماني ؛ سودي خواهيد برد .

  5ـ ديدن قايق راني بر آبي كم عمق و شفاف در خواب ؛ نشانة آن اســت كه مدتي كوتاه خشنود و شادمان خواهيد بود .

  6ـ ديدن آب در خواب نشانة وقايعي اســت كه در آينده رخ خواهد داد ... آب شفاف نشانة وقايعي مطلوب اســت و آب و هواي طوفاني نشانة اتفاقاتي توأم ba درد و رنج خواهد بود .

  7-اگر در خواب ببينيد ba ظرفى آب ra از درون قايق be سطح دريا خالى مى‏كنيد؛ علامت آن اســت كه be بيمارى سختى دچار خواهيد شــد و وظايف سنگينى ra بر دوش خود خواهيد داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE