تعبیر خواب قابلمه

 

 • تعبیر خواب قابلمه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قابلمه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قابلمه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  در اين جا منظور از قابلمه ديگي اســت کوچک و دردار ke در آن چفت و بست دارد و بسته مي شــود و گاه نيز دو يا سه ظرف ba يک دسته be هم متصل مي شــونــد از آن نوع ke بچه ها be مدرسه مي برند يا کارگران براي بردن غذا be محل کار خويش از آن استفاده مي کنند. اين جا هدف همين ظرف اســت نه ديگ و ديگدان و ديگچه ke در آشپزخانه ها درون آن ها غذا پخته مي شود. ديدن اين نوع قابلمه در خواب نشان سفر اســت و مسافر. چـنـانـچه در خواب ديديد ke قابلمه اي داريد و همراه خويش مي بريد be سفر مي رويد و اگــر ديديد قابلمه اي براي شما مي آورند مسافري be شما وارد مي شــود يا مهماني be خانه شما مي آيد ke از راهي دور آمده و شب و روزي مي ماند. اگــر ديديد قابلمه اي هست و شما از درون آن غذا مي خوريد سوغات دريافت مي کنيد. ارزش سوغات بستگي دارد be ميزان علاقه و اشتهاي شما نسبت be غذائي ke از درون آن قابلمه مي خوريد. اگــر غذا ra دوست داشته باشيد و ba رغبت بخوريد سوغات ارزنده اي براي شما مي آورند يا هديه اي گران بها دريافت مي کنيد يا پولي be شما مي رسد ke انتظارش ra نداريد و اگــر آن غذا خوب نباشد و ba بي رغبتي بخوريد سوغات بي ارزش خواهد بود. اگــر بيننده خواب ببينيد ke قابلمه اي ra از غذا پر مي کــنــد تا be کسي بدهدسوغات مي برد يا هديه مي دهد.اگر بيننده خواب ببيند قابلمه اي ra از غذا پر مي کــنــد ke خودش همراه ببرد be سفر مي رود و سوغات مي برد. اگــر يديد ke همسرتان قابلمه دوتائي و سه تائي ra از غذا پر مي کــنــد و مي بندد صاحب فرزند مي شويد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE