تعبیر خواب فيله

 

 • تعبیر خواب فيله
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فيله » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فيله

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  فيله گوسفند يا گاو در بيداري گوشتي اســت نرم و قابل کباب کردن و خوردن. در خواب نيز مالي اســت ke آسان خرج مي شــود امــا be دست آوردنش تصادفي است. نوشته اند فيله گاو يا گوسفند مالي اســت اندوخته و حلال ke be دست بيننده خواب مي رسد و يا پولي اســت غير منتظره ke دريافت و تحصيل آن ناگهاني اســت و اين پول شايد be همين علت آسان هزينه مي شــود و be هدر مي رود. برخي از معبران نوشته اند فيله مال پنهان است. مثل پولي ke کسي پنهان کرده و بعد آن ra فراموش کرده باشد و بيننده خواب تصادفي آن ra بيابد. ابن سيرين نوشته: دليل مال نهاني اســت ke بيابد و هزينه کندو اگــر ببيند ke گوشت فيله پخته مي خورد مالي ra ke خود نهان کرده مي يابد و be هدر مي دهد. دسته اي ديگر از معبران معتقدند ke فيله در خواب فرزند اســت آن هم فرزند عزيز و يکي يکدانه و چـنـانـچه کسي فرزند نداشته باشد صاحب فرزند مي شــود ke آن فرزند نزد او بسيار عزيز خواهد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE