تعبیر خواب فوطه

 

 • تعبیر خواب فوطه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فوطه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فوطه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب ديد كه جامه اي از فوطه داشت؛ دليل شادي و آساني است. اگــر آن فوطه ra كهنه بيند؛ تاويل be خلاف اين است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه جامه اي از فوطه پوشيده بود و بيننده مستور است؛ تاويلش نيكو بود. اگــر بيننده مفسد بود؛ دليل آن بد است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر پادشاهي در خواب بيند كه جامه اي از فوطه پوشيده بود؛ دليل بر عدل او بود. اگــر قاضي بيند؛ دليل كه قضا be راستي كند. اگــر مشركي بيند؛ دليل اســت كه مسلمان شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE