تعبیر خواب فندک

 

 • تعبیر خواب فندک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فندک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فندک

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد ke کسي فندک be شما هديه داد امکاناتي در اختيارتان قرار مي دهد ke هم مي تواند مفيد و موثر باشد و هم زيان بخش. او امکان ra در اختيار شما قرار مي دهد و بقيه be تدبير و تعقل خود شما سپرده مي شود. اگــر ديديد فندک داريد و مي زنيد ke کسي سيگارش ra روشن کــنــد يا در خواب مي بينيد ke فندکي در جيب خويش داريد امکان آن ra be دست مي آوريد ke کاري بديع و غير منتظره انــجـام دهيد. کاري ke باورشان نمي شــود از شما ساخته باشد ولي اين هم مي تواند مفيد و تحسين برانگيز يا شماتت بار باشد. اگــر در خواب ببينيد فندکي داريد ke خراب شده؛ مثلا گاز ندارد؛ سنگ ندارد؛ يا قوه اش تمام شده be کمک کوچکي براي انــجـام يک کار بزرگ نياز پيدا مي کنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE