تعبیر خواب فسنجان

 

 • تعبیر خواب فسنجان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فسنجان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فسنجان

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن فسنجان در خواب بد نيست و آن ra بايد جزو غذاهاي خوب محسوب داشت. فسنجان مالي اســت ke آماده و اندوخته و فراهم شده be دست بيننده خواب مي رسد و be طبع او بسيار خوش مي آيد ولي کسي ke مال ra فراهم آورده زحمت بسيار کشيده و مراحل بي شماري ra پشت سر نهاده اســت ke از آن مال بهره کمي مي برد. اگــر در خواب ببينيد ke فسنجان مي خوريد چنين مالي be دست شما مي رسد ke شايد ميراث باشد. چـنـانـچه در خواب ببينيد ke خودتان فسنجان مي پزيد مالي ra براي ديگران مي اندوزيد. زحمتي مي کشيد و ثروتي گرد مي آوريد ke خودتان بهره اندکي از آن مي بريد. روي هم رفته ديدن فسنجان در خواب خوب اســت be شرطي ke ترش نباشد. معمولا رب انار در فسنجان مي زنند و رب انار ترشي دارد. چـنـانـچه در عالم خواب ترشي رب محسوب باشد و دهان شما آن ra حس کــنــد اثر نيک خواب از بين مي رود و غم و رنج و اندوه همراه آن مال اندوخته be سراغ بيننده خواب مي آيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE