تعبیر خواب فزون شدن

 

 • تعبیر خواب فزون شدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فزون شدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فزون شدن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن فزون شدن در خواب؛ فزوني كه خير و صلاح بود؛ be تاويل نيك بود و فزوني كه شر و فساد بود بد است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن فزوني كه در تن است؛ دليل مال و خواسته بود. اگــر بيند كه از آن افزوني كه در تن او بود او ra مضرت رسيد؛ دليل بر نقصان و مال بيماري اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE