تعبیر خواب فرچه

 

 • تعبیر خواب فرچه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فرچه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فرچه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  فرچه در خواب هاي ما سمبل شخص يا چيزي اســت ke روزانه be آن احتياج پيدا مي کنيم و او کار يا خدمتي کوچک و کم اهميت براي ما انــجـام مي دهد مانند فروشنده بليت اتوبوس؛ يا واکسي محله؛ يا متصدي پارکينگ ke اتومبيل خود ra در آنجا پارک مي کنيد و بالاخره خدمتکار خانه خودتان. فرچه مــمــکن نيست محور خواب قرار بگيرد ولي براي اينکه بدانيد معرف چــه چيز يا چــه کسي اســت اين مختصر نوشته شد. اگــر فرچه اي در خواب ديديد بايد رابطه آن ra ba عوامل ديگر تشکيل دهنده خواب بيابيد و بعد در صدد تحليل خواب خويش برآئيد.  فرچه در خواب هاي ما سمبل شخص يا چيزي اســت ke روزانه be آن احتياج پيدا مي کنيم و او کار يا خدمتي کوچک و کم اهميت براي ما انــجـام مي دهد مانند فروشنده بليت اتوبوس؛ يا واکسي محله؛ يا متصدي پارکينگ ke اتومبيل خود ra در آنجا پارک مي کنيد و بالاخره خدمتکار خانه خودتان. فرچه مــمــکن نيست محور خواب قرار بگيرد ولي براي اينکه بدانيد معرف چــه چيز يا چــه کسي اســت اين مختصر نوشته شد. اگــر فرچه اي در خواب ديديد بايد رابطه آن ra ba عوامل ديگر تشکيل دهنده خواب بيابيد و بعد در صدد تحليل خواب خويش برآئيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE