تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب فرش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فرش » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فرش

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  معني فرِِش با قالي فرق دارد. قالي را در جاي خود نوشته ام. فرش به معني چيزي است که مي گسترانند و بر آن مي نشينند حتي ممکن است آجر يا موزائيک يا سنگ را هم فرش کنند کما اين که زياد ( سنگ فرش) و امثالهم را شنيده و ديده ايم. فرش در خواب حيثيت و آبرو و اعتبار بيننده خواب است. اعتباري است که نزد ديگران داريم يا تاميني است که خودمان براي روز مبادا فراهم آورده ايم. فرش معني عام دارد و زيلو و قالي را نيز شامل مي شود حتي بوريا، حصير، موکت، تايل و خيلي چيزهاي ديگر فرش هستند و کلا در روياهاي ما آبرو و اعتبارند از نظر قضاوت ديگران و تامين است از ديدگاه خودمان. چنان چه در خواب ببينيد اتاق هاي مفروش و گسترده و وسيعي داريد آبرو و حيثيت و اعتبار و شخصيت شما نزد افراد جامعه تامين است و خواب شما مي گويد مردم درباره شما خوب قضاوت مي کنند و احترام قائلند. ضمنا تامين مالي حاصل مي کنيد که خيالتان از جهت فرداي احتمالي آسوده مي شود. حال اگر ديديد که اتاق هاي خانه شما مفروش نيستند تعبير کاملا خلاف آن است که گفته شد. اگر در خواب ببينيد که جائي از اتاق يا خانه شما مفروش است و جائي زمين ديده مي شود نشان آن است که موقعيتي متزلزل و ناپايدار داريد. اگر ديديد اتاق خود را با زيلو فرش کرده و روي زيلو يک قالي گران بها گسترده ايد خواب شما مي گويد چهره خويش را با سيلي سرخ نگه مي داريد زيرا موقعيت شما خوب نيست ولي ظاهر را حفظ مي کنيد. اگر فرشي گران بها را با حصير پوشانده باشيد تعبير خلاف آن است. خواب شما مي گويد موقعيت خوبي داريد اما ظاهرتان طوري است که مردم اعتباري به شما نمي دهند. اگر در خواب ببينيد فرشي را مي فروشيد به کسي که فرش را مي خرد نياز پيدا مي کنيد و اگر ديديد فرشي را مي خريد سود مي بريد مخصوصا اگر فرش از پشم و خوش نقش و خوش رنگ باشد

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن خانه آراستن به فرشهاي نيکو زيادتي نعمت و دولت باشد

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه بساط پاكيزه و نو داشت و بزرگ فراخ، دليل كه نعمت و مال او بسيار شود، خاصه كه گسترده بيند. اگر بيند بساط خويش بفروخت يا به كسي بخشيد، دليل كه در مال او نقصان شود. اگر بديد كه بساط او بسوخت، دليل كه روزي بر وي بسته گردد و حالش بد شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن بساط در خواب، چون بزرگ و نو بود، بر شش وجه بود.

  اول: عز و جاه.

  دوم: بزرگي و رفعت.

  سوم: مرتبت.

  چهارم: مال.

  پنجم: عمر دراز.

  ششم: ثنا به قدر بزرگي آن.

  بدان كه بساط فروش چون بها ستاند، خلاف اين است.

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

  کلمات کلیدی : اگر ديدن معني ( « تعبیر » آبرو آجر آراستن آسوده آن آن بدان آورده اتاق احترام احتمالي ادامه از است است اعتبار اعتبارند اعتباري افراد السلام ام اما امام امثالهم او ايد ايم اين اگر با باشد باشيد ببينيد بخشيد، بد بديد بر براي برای بريد بزرگ بزرگي بساط بسته بسوخت، بسيار بفروخت به بها بود اول بود، بوريا، بيند بيننده تامين تاميني تايل تعبير تعبیر تهراني ثنا جائي جابر جامعه جاه دوم جاي جعفر جهت حاصل حال حالش حتي حصير حصير، حضرت حفظ حيثيت خاصه خانه خرد خريد خلاف خواب خواب، خوب خوبي خود خودمان خوش خويش خيالتان خيلي دارد داريد داريم داشت در دراز ششم درباره دليل دهند دولت ديده ديديد ديدگاه ديگر ديگران را رفعت سوم رنگ روز روزي روي روياهاي زمين زياد زيادتي زيرا زيلو ستاند، سرخ سنگ سود سيلي شامل شخصيت شد شش شما شنيده شود شود شود، صادق ضمنا طوري ظاهر ظاهرتان عام عز عليه عمر فراخ، فراهم فرداي فرش فرش فرش) فرشهاي فرشي فرق فرمائید فرمايد فروش فروشيد فرِِش قائلند قالي قدر قضاوت كسي كه ما مال مال پنجم مالي مبادا متزلزل مخصوصا مراجعه مرتبت چهارم مردم مشاهده مطلب مطيعي معني مغربي مفروش ممکن منوچهر موزائيک موقعيت موقعيتي موکت، مي ناپايدار نبي نزد نشان نشينند نظر نعمت نقش نقصان نمي نو نوشته نياز نيز نيست نيستند نيکو نگه هاي هستند هم و وجه وسيعي ولي وي يا يوسف يک پاكيزه پشم پوشانده پيدا چنان چه چهره چون چيزهاي چيزي کاملا کرده کسي کلا کما کنند کنيد که گران گردد گسترانند گسترده گفته گويد …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب فرش”

  دیدگاه ها بسته شده اند.