تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب فرش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فرش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فرش

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  معني فرِِش ba قالي فرق دارد. قالي ra dar جاي خود نوشته ام. فرش be معني چيزي است ke مي گسترانند va بر آن مي نشينند حتي ممکن است آجر يا موزائيک يا سنگ ra هم فرش کنند کما اين ke زياد ( سنگ فرش) va امثالهم ra شنيده va ديده ايم. فرش dar خواب حيثيت va آبرو va اعتبار بيننده خواب است. اعتباري است ke نزد ديگران داريم يا تاميني است ke خودمان براي روز مبادا فراهم آورده ايم. فرش معني عام دارد va زيلو va قالي ra نيز شامل مي شود حتي بوريا، حصير، موکت، تايل va خيلي چيزهاي ديگر فرش هستند va کلا dar روياهاي ما آبرو va اعتبارند az نظر قضاوت ديگران va تامين است az ديدگاه خودمان. چنان che dar خواب ببينيد اتاق هاي مفروش va گسترده va وسيعي داريد آبرو va حيثيت va اعتبار va شخصيت شما نزد افراد جامعه تامين است va خواب شما مي گويد مردم درباره شما خوب قضاوت مي کنند va احترام قائلند. ضمنا تامين مالي حاصل مي کنيد ke خيالتان az جهت فرداي احتمالي آسوده مي شود. حال agar ديديد ke اتاق هاي خانه شما مفروش نيستند تعبير کاملا خلاف آن است ke گفته شد. agar dar خواب ببينيد ke جائي az اتاق يا خانه شما مفروش است va جائي زمين ديده مي شود نشان آن است ke موقعيتي متزلزل va ناپايدار داريد. agar ديديد اتاق خود ra ba زيلو فرش کرده va روي زيلو يک قالي گران بها گسترده ايد خواب شما مي گويد چهره خويش ra ba سيلي سرخ نگه مي داريد زيرا موقعيت شما خوب نيست ولي ظاهر ra حفظ مي کنيد. agar فرشي گران بها ra ba حصير پوشانده باشيد تعبير خلاف آن است. خواب شما مي گويد موقعيت خوبي داريد amma ظاهرتان طوري است ke مردم اعتباري be شما نمي دهند. agar dar خواب ببينيد فرشي ra مي فروشيد be کسي ke فرش ra مي خرد نياز پيدا مي کنيد va agar ديديد فرشي ra مي خريد سود مي بريد مخصوصا agar فرش az پشم va خوش نقش va خوش رنگ باشد

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن خانه آراستن be فرشهاي نيکو زيادتي نعمت va دولت باشد

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه بساط پاكيزه va نو داشت va بزرگ فراخ، دليل كه نعمت va مال او بسيار شود، خاصه كه گسترده بيند. agar بيند بساط خويش بفروخت يا be كسي بخشيد، دليل كه dar مال او نقصان شود. agar بديد كه بساط او بسوخت، دليل كه روزي بر وي بسته گردد va حالش بد شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن بساط dar خواب، chon بزرگ va نو بود، بر شش وجه بود.

  اول: عز va جاه.

  دوم: بزرگي va رفعت.

  سوم: مرتبت.

  چهارم: مال.

  پنجم: عمر دراز.

  ششم: ثنا be قدر بزرگي آن.

  بدان كه بساط فروش chon بها ستاند، خلاف اين است.

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب فرش”

  دیدگاه ها بسته شده اند.