تعبیر خواب فرشته

تعبیر خواب فرشته

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب فرشته
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فرشته » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فرشته

   

  تأويل ديدن فرشتگان

   

  بدان ke خلايق روحاني ونوراني اند pas تأويل فرشته az دو وجه است

  يکي پادشاهي بود کامکار ba دين وديانت

  دومي کسي پرهيزکار لطيف va زاهد وخوش طبع va مطيع va فرمانبردار

  بدان ke az جمله فرشتگان چهار فرشته اند ke نيکو تر وبهتر az hame فرشته هايند

  اول جبرئيل

  دوم ميکائيل

  سوم اسرافيل

  چهارم عزرائيل

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن فرشتگان چهارگانه مقرب dar خواب خوب است amma بستگي be وضع va موقعيت ظاهري آن ها پيدا مي کند. agar شاد va بشاش va متبسم باشند خبر az شرف va عزت va بزرگي است. نوشته اند agar بيماري ملائک مقرب ra dar خواب ببيند ke بشاش va گشاده رو باشند az بيماري شفا مي يابد. وامدار دين خود ra مي پردازد va ادا مي کند va محبوس az زندان رهائي حاصل مي نمايد ولي agar اين فرشتگان عبوس va گرفته va غمين باشند تعبير خلاف آن است ke گفته شد. نوشته اند ke agar بيننده خواب ببيند ke dar عالم رويا ba فرشتگان دعوا مي کند be هيچ وجه خوب نيست. معبران نوشته اند ديدن فرشتگان dar حالت غم زده va چهره گرفته dar خواب خوب نيست بخصوص ديدن ميکائيل va عزرائيل va نشان آن است ke مرگ بيننده خواب نزديک است. agar بيننده خواب ببيند ke dar خواب ba فرشته اي پرواز مي کند بسيار خوب است chon او be نيک نامي va رفاه va نعمت مي رسد. agar بيننده خواب فرشته اي ra dar لباس زنانه ببيند يا زني ناشناس va خوب روي ra dar خواب ببيند va ذهنش بگويد ke او فرشته است be دروغ گوئي va نيرنگ دست مي زند. agar ببينيم فرشته اي ba ما هم غذا شده be نعمت فراوان مي رسيم. روي هم رفته ديدن فرشتگان dar خواب خوب است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  فرشته

  ديدن فرشته: ديافت يک خبر خوشحال کننده

  که پرواز ميکند : بازخواست شدن

  در حال آواز خواندن : مداواي يک بيماري

  چندين فرشته : دوياهايتان تحقق خواهد يافت

  يک فرشته بودن : افتخاربزرگي نصيب شما خواهد شد

  ديدن آن براي يک زن متاهل : بزرگ شدن خانواده

  با فرشتگان اقامت کردن : شانس dar زندگي ، موفقيت dar امور اداري ، يک زندگي خصوصي موفق

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  هرکه فرشته dar خواب بيند دليل حج بود

  ابن سيرين گويد :

  اگر بيند ke ba فرشتگان جنگ va نبرد کرد دليل ke گناه کار va عاصي بود va مستوجب عذاب حق تعالي بود

  اگر بيند ke فرشتگان غمناک va متفکر بودند دليل ke رنج va محنت بدو رسد

  اگر بيند ke فرشتگان وي ra بشارت دادند دليل ke او ra فرزند صالح va پسنديده آيد .

  اگر بيند ke فرشتگان ايستاده بودند va طبقها dar دست منتظر آن بودند دليل ke az اين جهان شهيد بيرون رود

  اگر بيند ke فرشته چيزي az او گرفت دليل مال va نعمت او کاهش يابد

  اگر بيند فرشتگان dar موضعي ايستاده بودند va az ايشان همي ترسيد دليل ke dar آن موضع جنگ va کارزار افتد

  اگر بيند ke فرشتگان be حرب مشغولند دليل ke بر دشمن ظفر يابد

  اگر بيند فرشتگان dar رکوع va سجودند دليل ke احوال او مستقيم گردد

  اگر بيند ke فرشتگان بصورت زنانند دليل ke بيننده خواب دروغ گويد بر خداي عزّوجل

  اگر بيند ke ba فرشتگان مي پريد دليل ke عجلش نزديک آمده باشد va az دنيا ba توبه بيرون رود و

  اگر بيند ke az دور be فرشتگان مي نگريست va نزديک آنها نتوانست برود دليل ke او معصيت کار باشد .

  اگر بيند ke ba فرشتگان بانگ va فرياد همي داشت دليل ke خانه va مسکن او خراب گردد

  اگر بيند ke فرشتگان اورا طاعت مي کردند دليل ke az اهل صلاح بود شادي va خرمي بيند va agar az اهل شرّ va فساد بود او ra رنج va غم رسد

  .اگر بيند ke فرشتگان be او سلام کردند va ba ديده احترام be او نگاه کردند دليل ke حق تعالي او ra بر دشمنان ظفر دهد va عاقبت کارش محمود باشد

  اگر بيند ke فرشتگان ba هم dar مقامي فرود آمدند دليل ke اهل آن ديار az غمها فرج يابند va دشمن ra قهر کنند زيرا ke فرشتگان be ياري پيغمبر آمدند dar زمين

  کرماني گويد :

  ديدن فرشتگان بشارت بود او ra az حق تعالي agar بيند ke فرشته او ra وصيت کرد يا پند داد دليل ke az دنيا شهيد رود va agar فرشتگان مقرب ra dar جايگاهي بيند دليل ke اهل اسلام ra ba کافران جنگ va محاربه بود va حق تعالي اهل اسلام ra بر ايشان ظفر va نصرت دهد va agar dar آنجا رنج va سختي va قحطي باشد دليل بر آن است ke حق تعالي آن سختي ra az آن اهل برطرف کند

  اگر بيند ke خود فرشته شد va ba آنها be آسمان رفت دليل ke dar دنيا زهد va ورع اختيار کند va دست az اين جهان بردارد va راه آخرت dar پيش گيرد

  اگر بيند ke ba آنها be آسمان رفت  و az آنجا be زمين آمد دليل ke az دنيا بزودي مفارقت نمايد va نامش dar جهان be نيکي بماند

  جابر گويد :

  اگر بيند ke فرشته مقرب dar او شادمان be چشم خرّم نگاه کرد دليل ke عدل va داد بيند va pas az بيماري تندرستي يابد va az ترس va بيم ايمن گردد va خير فراوان بيند va ba دشمن دين جنگ کند

  اگر خودش ra بصورت فرشته بيند دليل ke agar غمناک بود فرج يابد واگر وام دار باشد وامش گذارده شود

  اگر dar بيم va خير مژده داد دليل کند ke بزرگي وي ra az شغلي باز دارد

  اگر بيند ke فرشته او ra چيزي عطا داد دليل کند ke وي ra be قدر آن az بزرگي عطا يابد

  اگر بيند ke گروه فرشتگان be استقبال او آمدند دليل ke دولت va اقبال دو جهاني يابد

  اگر بيند ke جمله فرشتگان be ديدن او آمدند دليل ke عجل او نزديک بود

  اگر او ra be آسمان بردند همان باشد

  اگر بيند ke az آسمان فرود آمدند va dar دست جراغ va تيغ دارند دليل ke او ra فرزندي آيد عالم ودانا

  اگر بيند ke فرشتگان او ra جامه سفيد يا سبز دادند دليل ke کسي az خويشان او بميرد يا وي ra عجل فرا رسد

  اگر بيند ke فرشتگان وي ra جامه سياه دادند دليل ke کافر گردد

  اگر بيند ke جامه زرد دادند دليل ke بيمار گردد va توبه کند

  اگر بيند ke دروي فرشتگان ba شادي va خرمي نگاه مي کردند دليل بر اينکه عاقبت کارش be هلاکت بود

  اگر بيند ke فرشتگان روي az او برگردانيدند بايد ke توبه کند va be سوي خدا باز گردد

  اگر بيند ke فرشتگان او ra جامع قرآن يا خطي نوشته دادند دليل ke او ra ba کسي حکم va داوري افتد va او بر حق بود va خصم ra غلبه کند

  دانيال نبي گويد :

  ديدن فرشتگان dar خواب

  اگر be صورت پير بيند دليل بر اشتغال وقت کند

  اگر be صورت حيوانات بيند دليل کند بر روزگار گذشته ke اندر اوست

  اگر بر صورت کودکان بيند دليل بر وقت آينده کند

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ agar dar خواب فرشتگان va ملايك ra ببينيد ، علامت آن است كه pas az پريشاني va سردرگمي be وضعيت جديدي دست خواهيد يافت va az سلامتي دوستان خود ba خبر مي شويد va ثروت فاميلي ، ناشناخته be شما خواهد رسيد .

  2ـ agar فرشته اي dar خواب be شما هشدار دهد ، تعبير آن اين است كه احتمالاً ثروتي dar آستانة نابودي است يا عشقي ، نزديك be برباد رفتن .

  3ـ اين گونه خواب ها براي افراد پاك طينت ، نشانة بخشايش است va براي افراد نا پاك نشانة ندامت az اعمال وتوبه است .

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب فرشته”

  دیدگاه ها بسته شده اند.