تعبیر خواب فرجي

 

 • تعبیر خواب فرجي
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فرجي » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فرجي

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند فرجي فراخ و پاكيزه پوشيده بود. دليل كه از غم ها فرج يابد. اگــر فرجي ra كهن و چركين بيند؛ تاويلش be خلاف اين است. محمدبن سيرين گويد: ديدن فرجي ديبا be خواب؛ كسي ra كه ديباپوش است؛ نيك بود و مردم پارسا ra بد باشد و فرجي برد be خواب ديدن؛ دليل منفعت بود و فرجي پشمين و كرباسين؛ دليل بر قوت دين بود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند فرجي نو و پاكيزه پوشيده بود؛ دليل اســت ديندار و پارسا بود. اگــر بيند فرجي سرخ پوشيده بود؛ دليل خير بود اگــر فرجي كبود بيند؛ دليل مصيبت بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE