تعبیر خواب فتق

 

 • تعبیر خواب فتق
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب فتق » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فتق

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ديديد ke فتق داريد و آن روي شکم شما پديد آمد. be حرف – غ – کلمه – غم باد – مراجعه کنيد. اگــر در خواب ببينيد ke بيضه شما فتق دارد ولي درد و ناراحتي احساس نمي کنيد از جانب فرزند يا همسرتان سودي عايد شما مي شود. امــا اگــر در عالم خواب فتق بيضه شما دردناک باشد فرزندي ناخلف نصيب شما مي شــود ke رنج و عذاب و بد نامي مي آورد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE