تعبیر خواب فاستوني

 

 • تعبیر خواب فاستوني
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب فاستوني » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فاستوني

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  فاستوني از انواع پارچه کت و شلواري است. اين يک کلمه روسي اســت ke be ايران آمده و در زبان فارسي پذيرفته شده و تقريبا هويت ايراني يافته است. در سال هاي پيش از مشروطيت و حتي در جريان آن فاستوني تنها پارچه اي بود ke ba آن سرداري مي دوختند لذا بسيار شناخته شده و معمول بوده و بازار گرمي داشت. سرداري لباس راحتي بود ke مردان مي پوشيدند و be اين علت آن ra ترجيح مي دادند ke زير آن مي توانستند هــر چــه دوست دارند بپوشند. در خواب فاستوني رنگ و نوع مشخص ندارد ke ما اگــر ديديم بشناسيم. يا ذهن ما در خواب be آن آشنائي مي دهد يا نام آن مطرح مي شــود لذا ما اينجا هــر نوع پارچه کت و شلواري از آن نوع ra فاستوني قلمداد مي کنيم. در خواب هاي ما اين پارچه اگــر از پشم بافته شده باشد خوب اســت و اگــر از نخ باشد امتيازي ندارد. پشم نعمت و برکت اســت و نخ اين بشارت ra نمي دهد. چنان چــه در خواب ببينيد ke کسي قواره اي پارچه فاستوني be شما هديه داد يا خريداري کرديد يا سوغات گرفتيد be هــر حال نعمت مي يابيد و be قدر آن ke از آن قواره پارچه خوشتان بيايد و خوشحال شويد سود مي بريد. اگــر در خواب ديديد ke از فاستوني پشمي لباس دوخته ايد کاري مفيد انــجـام مي دهيد ke در جهت حفظ آبرو و شخصيت و اعتبار شما موثراست. چنان چــه در خواب ديديد از آن پارچه لباس دوخته ايد و آن لباس be اندام شما برازنده اســت آبرويتان حفظ مي شود. اگــر لباسي دوخته ايد زشت و ناموزون باشد تعبير خلاف آن اســت ke گفته شد. اگــر فاستوني در خواب شما از نخ بود و ذهنتان گواهي داد ke از نخ اســت کاري مي کنيد ke اعتبار و احترام و سود و فايده نمي آورد ولي غم آور نيست؛ be زبان ديگر شخصيت شما بدون لطمه خوردن مطرح مي شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE