تعبیر خواب غم

 

 • تعبیر خواب غم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب غم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب غم

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن غم در خواب ؛ دليل خرمي است. امــا اگــر بيند كه از غم رسته بود؛ دليل غم است. اگــر بيند كه غمگين بود؛ دليل خرمي اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE