تعبیر خواب غم باد

 

 • تعبیر خواب غم باد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب غم باد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب غم باد

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  غم باد يا فتق شکم چنين اســت ke پوست شکم در نقطه اي بالا مي رود و فشار روده be طرف بيرون برجستگي ايجاد مي کند. اين ra غم باد مي نامند. غم باد يا هــر نوع آماس ديگري از اين دست ke be علت حادثه اي be وجود نيامده باشد تعبير آماس ra دارد و مال و نعمت و سور بهره تعبير مي شود. اگــر در خواب ببينيد ke غم باد داريد و روي شکم شما برجستگي be وجود آمده و آماسيده از جانب همسرتان سودي عايدتان مي گردد ke be اندازه همان غم باد کم يا زياد است. اگــر غم باد بزرگ باشد سود بسيار اســت و اگــر کوچک سود قليل .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE