تعبیر خواب عنتر

 

 • تعبیر خواب عنتر
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب عنتر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عنتر

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  عنتر انساني اســت دلقک صفت و مقلد و سبک. همان طور ke ما اين حيوان ra در بيداري مي شناسيم در خواب نيز انساني اســت ba خصوصيات شناخته شده ke چنين آدمي در زندگي بيننده خواب نقش مي گيرد و سر راه او واقع مي شــود و بيش از آن سود بخش باشد در پي سود و بهره خويشتن است. اگــر ببينيد عنتري داريد ke متعلق be خود شماست مردي ba اين خصايص شما ra بازي مي دهد و منتفع مي شــود و چندي شما ra سرگرم حيله ها و بازي هاي خويش نگه مي دارد. اگــر کسي عنتري be شما داد تعبير همان اســت ke عنتر داشته باشد. اگــر شما عنتري be کسي داديد چنان شخصي ra از خويش مي رانيد و دور مي کنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE