تعبیر خواب عمو

 

 • تعبیر خواب عمو
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب عمو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عمو

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  دايي ؛ عمو : سود زياد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن عموي خود در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be زودي خبرهايي غم انگيز be گوشتان خواهد رسيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد عموي شما دچار اختلال رواني شده اســت ؛ نشانة آن اســت كه ba اقوام اختلاف پيدا خواهيد كرد و مدتي رابطة خود ra ba آنها be كلي قطع خواهيد نمود .

  3ـ اگــر خواب ببينيد عمويتان مرده اســت ؛ نشانة آن اســت كه ba دشمناني سرسخت رو در رو خواهيد شــد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد ba عموي خود سوء تفاهمي پيدا كرده ايد ؛ نشانة آن اســت كه ba افراد خانوادة خود اختلاف پيدا خواهيد كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE