تعبیر خواب عماري

 

 • تعبیر خواب عماري
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عماري » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عماري

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند در عماري نشسته بود و آن عماري ra بر اسب يا اشتر بسته بودند و ميرفت؛ دليل اســت كه بزرگي و منفعت يابد. اگــر بيند آن عماري بيفتاد؛ تاويلش be خلاف اين است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن عماري be خواب بر شش وجه است. اول: بزرگي. دوم: عز و جاه. سوم: مرتبت. چهارم: رياست. پنجم: ولايت. ششم: پيوستن ba مهتري

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE