تعبیر خواب عقيق

تعبیر خواب عقيق

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب عقيق
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب عقيق » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عقيق

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر درخواب بيند عقيق داشت؛ دليل كه از بزرگي منفعت يابد. اگــر بيند عقيق از وي ضايع گرديد؛ تاويلش بــه خلاف اين است. اگــر بيند عقيق بــه خروار داشت؛ دليل كه بــه قدر آن مال يابد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  عقيق از سنگ هاي عبادي است. در اسلام عقيق را منهاي سنگ هاي جوهري تاييد کرده اند و همراه داشتن آن را نيکو دانسته اند. بــه همين علت و بــا توجه بــه برداشتي کــه نسبت بــه عقيق داريم ديدن اين سنگ در خواب بد نيست. چـنـانـچه در خواب ببينيد عقيقي دارد کــه روي آن آيه اي از قرآن يا دعايي نوشته شده اســت براي بيننده چنين خوابي خير و خوشي پيش مي آيد و کارش گشاده و روزيش فراخ مي گردد. اگــر در خواب ببينيد انگشتري از عقيق داريد کــه قبلا آن را نداشته ايد موردي پيش مي آيد کــه خوشحال مي شويد. اگــر اين انگشتري را در خواب کسي بــه شما بدهد خدمتي از جانب او در جهت شما انــجـام مي گيرد کــه سود بخش است. اگــر در خواب شما بــه کسي انگشتري عقيق بدهيد خدمتي براي او انــجـام مي دهيد. اگــر عقيق و نگين خالي بدهيد راهنمايي مفيدي مي کنيد. اگــر ببينيد عقيقي داشته ايد کــه گم شده مالي را از دست مي دهيد يا فرصتي خوب و مناسب از شما فوت مي شود.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  عقيق: هديه

  يافتن عقيق : خوشبختي غير منتظره

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن عقيق در خواب ؛ نشان دهندة آن اســت كه در كارهاي خود پيشرفتي كم بها خواهيد كرد .

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب عقيق”

  دیدگاه ها بسته شده اند.