تعبیر خواب عزرائيل

 

 • تعبیر خواب عزرائيل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عزرائيل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عزرائيل

  ابن سيرين گويد :

  اگر کسي ملک الموت ra be خواب بيند چنانکه در آسمان او ra بيند و خودش ra در زمين دليل ke هــر کاري دارد از آن معزول گردد واگر عزرائيل ra در زمين نزديک خويش بيند دليل بر اينکه اجلش نزديک اســت اگــر ملک الموت ra شادمان بيند دليل ke شهيد گردد اگــر بيند ke ba عزرائيل کشتي گرفت و او ra نينداخت دليل ke زود از دنيا رود و توبه بايد نمايد و اگــر بيند ملک الموت ra بينداخت دليل ke بيمار گردد be حال مرگ بعد از آن شفا يابد

  جابر مغربي گويد :

  اگر عزرائيل ra شادمان بيند دليل ke زندگي او دراز گردد اگــر بيند ke عزرائيل be او سلام کــرد دليل ke عجلش نزديک اســت و پايان عمرش ba شهادت تمام گردد اگــر بيند عزرائيل بر وي ba خشم نگاه کــرد دليل ke حال وي پر مخاطره باشد اگــر بيند ke عزرائيل او ra چيزي شيرين داد دليل بر اينکه جان کندن برايش آسان شــود اگــر بيند ke be او چيزي تلخ داد دليل ke جان کندن بر او سخت گردد اگــر بيند ke عزرائيل او ra وعده ومژده نيکو داد دليل ke تعبيرش همان باشد اگــر بيند ke او ra خبر دادند ke عزرائيل در فلان جا ست و او از دور بر او نگاه نمود دليل ke او ra ba پادشاه ba هيبت کار افتد اگــر بيند ke عزرائيل ra کشت دليل ke دشمن خلق گردد

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE