تعبیر خواب عزا

 

 • تعبیر خواب عزا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عزا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عزا

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  عزا : آينده اي خوش

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد عزادار كودكي هستيد ؛ نشانة آن اســت كه نقشه هايي كه براي زندگي خود كشيده ايد ba سرعت be شكست مي انجامد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد براي خويشاوندي عزاداري مي كنيد ؛ دلالت بر آن دارد كه در آينده پيشرفتي اندك خواهيد داشت و ايده هاي شما كه be خوبي انديشيده شده ؛ be ثمر نخواهد رسيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE