تعبیر خواب عروسک

 

 • تعبیر خواب عروسک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عروسک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عروسک

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  عروسک : بازي بي معني

  عروسک بودن : پول بر باد دادن

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن عروسك در خواب ؛ نشانة آن اســت كه شادماني در جمع خانوادة شما راه خواهد يافت .

  2ـ ديدن عروسك شكسته در خواب ؛ نشانة آن اســت كه مرگ قلب شما ra ba درد و اندوه از هم مي درد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد بچه ها ba عروسكهاي خود بازي مي كنند ؛ علامت آن اســت كه ازدواجي فرخنده در پيش رو خواهيد داشت .

  4ـ اگــر خواب ببينيد عروسك be كسي هديه مي دهيد ؛ نشانة آن اســت كه آشنايان ؛ شما ra در اجتماع ناديده مي انگارند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE