تعبیر خواب عرعر

 

 • تعبیر خواب عرعر
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب عرعر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عرعر

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  عرعر دو نوع است. اول عرعر ke صداي مخصوص الاغ اســت دوم عرعر ke نوعي درخت است. صداي الاغ در خواب ها نيکو نيست چــون معبران شنيدن عرعر ra غيبت و بدگوئي و خبر بد و دشنام هاي رکيک تعبير کرده اند. اگــر صداي عرعر ra بشنويد و الاغ صاحب صدا ra نبينيد کسي يا کساني پشت سر شما حرف مي زنند و بد مي گويند. اگــر صداي عرعر بشنويد و الاغ ra ببينيد کسي be شما دشنام مي دهد و سخنان زشت بر زبان مي آورد. امــا درخت عرعر انساني اســت باطل و بيهوده و غير مفيد. اگــر در خواب درخت عرعر ديديد ba چنين انساني برخورد خواهيد داشت اگــر درخت عرعر ra در خانه خود ديديد ke قبلا چنين درختي آن جا نبود مهماني از اين دست be شما وارد مي شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE