تعبیر خواب عذر خواهی

 

 • تعبیر خواب عذر خواهی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عذر خواهی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عذر خواهی

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد براي گناهي كه اصلاً مرتكب نشده ايد از كسي عذرخواهي مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در كارهاي خود ba دردسري مواجه مي شويد ؛ امــا سرانجام معلوم مي شــود اين دردسر be پيشرفت شما كمك شايان توجه اي كرده اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد براي خطايي كه مرتكب شده ايد از كسي عذر مي خواهيد ؛ علامت آن اســت كه ba دست پاچگي كارهاي خود ra انــجـام مي دهيد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد كسي از شما عذرخواهي مي كند ؛ علامت آن اســت كه بعد از بداقبالي be خوشبختي دست مي يابيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE