تعبیر خواب طبيب

 

 • تعبیر خواب طبيب
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب طبيب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب طبيب

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند طبيب بيماري ra علاج كرد؛ دليل كه يكي ra از راه فسق be راه صلاح آورد. اگــر بيماريِ آن كس زياده شود؛ تاويلش be خلاف اين بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند طبيب بيماري ra دارو داد و نافع بود؛ دليل كه علم گويد و مردم be علم او كار كنند. اگــر دارو نافع نبود؛ تاويل be خلاف اين اســت و طبيبي كردن be خواب؛ مردم مصلح را؛ دليل بر راه آخرت كند و مردم مفسد را؛ دليل بر صلاح تن و كسب معيشت بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE