تعبیر خواب طايع

 

 • تعبیر خواب طايع
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب طايع » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب طايع

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند پادشاه طايعي be وي داد و گــفــت برو و خزينه ra مُهر كن؛ دليل كه جاه و بزرگي يابد؛ زيرا كه تاويل طايعي بهتر از انگشترين بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند اميري يا بزرگي طايعي be وي داد؛ دليل كه مال خود be وي سازد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن طايع be خواب بر سه و جه است. اول: جاه و بزرگي. دوم: خزانه داري. سوم: جمع كردن مال

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE