تعبیر خواب طاعون

 

 • تعبیر خواب طاعون
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب طاعون » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب طاعون

   

  ديدن طاعون در خواب ؛ دليل جنگ و كارزار است.

   

  محمدبن سيرين گويد :

  دليل فتنه و بلا است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد طاعون ميان مردم شيوع پيدا كرده اســت ؛ علامت آن اســت كه حوادثي مأيوس كننده زن يا نامزد شما ra be زندگي تأسف باري خواهد كشاند .

  2ـ اگــر خواب ببينيد be طاعون مبتلا شده ايد ؛ علامت آن اســت كه ba بهترين برنامه ريزي كار خود ra از كسادي و ورشكستگي نجات مي دهيد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد از افراد مبتلا be طاعون مي گريزيد تا در امان بمانيد ؛ علامت آن اســت كه  be مشكلي غير قابل ادراك دچار خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE