تعبیر خواب صنوبر

 

 • تعبیر خواب صنوبر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب صنوبر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب صنوبر

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  معبران در مورد صنوبر نظر خوشي ابراز نداشته و آن ra در زمره درختان خوب be حساب نياورده اند. ابن سيرين نوشته مردي اســت بد دين ke نه دنيا دارد و نه آخرت ولي مولف نفايس الفنون نوشته ke سرو و صنوبر مردم نيکو سرشت و فرزند باشد. مجلسي رحمه الله عليه در مورد صنوبر سکوت کرده امــا کلا درختان سرسبز ra بد ندانسته است. صنوبر مردي اســت قوي هيکل و استخوان دار و ba نشاط امــا be شدت تلخ زبان و بد دهن ke هــمــه اطرافيان خويش ra ba سخنان خود اگــر چــه راست هم باشد مي رنجاند و ba وجود حسن نيت و پاک دلي ديگرن نسبت be صفاي او التفاتي ندارد. چـنـانـچه صنوبر در خواب ديديد ba چنين مردي در زندگي آينده خود رو be رو خواهيد شــد ke موثر اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE