تعبیر خواب صندل

تعبیر خواب صندل

 

 • تعبیر خواب صندل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب صندل » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب صندل

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب بيند كه صندل داشت، دليل است كه مردم مدح و ثناي او گويند. اگر بيند كه صندل سفيد داشت، دليل كه از بزرگي منفعت بيند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن صندل به خواب بر سه وجه است. اول: ثنا و آفرين. دوم: خيرو بركت. سوم: جاه و حرمت.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE