تعبیر خواب صنج زدن

 

 • تعبیر خواب صنج زدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب صنج زدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب صنج زدن

   

  ديدن صنج زدن در خواب؛ دليل بر چيزي مكروه بود و كلامي باطل كه بشنود. اگــر بيند كه ba صنج چنگ و اي و چغانه زد؛ دليل معصيت است. اگــر بيند كه صنج ra بشكست؛ دليل اســت كه از دروغ گفتن توبه كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن صنج زدن در خواب بر چهار وجه است. اول: خبر مكروه. دوم: كلام باطل. سوم: متاع دنيا. چهارم: غم و انديشه.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE