تعبیر خواب صفحه

 

 • تعبیر خواب صفحه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب صفحه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب صفحه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  صفحه گرامافون همسر يا مصاحب وراج و پرحرفي اســت ke در خانه شما مي زيد يا دوستي اســت ke بسيار حرف مي زند و ba مکرر گويي هاي خويش موجب تکدر و تالم شما مي شــود ليکن هرگز او ra از خود نمي رانيد و نمي رنجانيد. اگــر کسي صفحه اي be شما داد امانتي be شما سپرده مي شــود و اگــر شما be کسي صفحه داديد be يکي از دوستان خويش کمک مي کنيد و اين کمک شما بيشتر لفظي و ارزنده اســت زيرا ba اين ke وسعت و توانائي زياد در آن زمينه نداريد اين مساعدت ra انــجـام مي دهيد. اگــر ديديد کسي صفحه متعلق be شما ra شکست be شما زيان وارد مي آورد؛ اگــر خودتان صفحه ra شکستيد ba همسرتان اختلاف شديد پيدا مي کنيد يا دوستي ra be شدت مي رنجانيد و از خود مي رانيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE