تعبیر خواب صدف

 

 • تعبیر خواب صدف
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب صدف » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب صدف

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه صدف داشت؛ دليل كه خادمي پيدا كند. اگــر بيند كه صدف وي ضايع شد؛ دليل كه خادمش بگريزد.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  صدف : خبرهاي بد از دور دستها

  جمع کردن آنها : شما ba پشتکار زياد مشکلات ra از سر راه برخواهيد داشت

  صدفهاي خالي : ضرر

  صدفهاي پر : کاميابي

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE