تعبیر خواب صحبت

 

 • تعبیر خواب صحبت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب صحبت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب صحبت

   

  اگر در خواب ديد كه صحبت ba مردي پارسا داشت؛ دليل اســت كه زندگاني او be صلاح بود. اگــر ba مفسد صحبت داشت؛ دليل بر فسادِ كار او است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه ba پادشاه صحبت داشت؛ دليل اســت كه منفعت از پادشاه يابد. اگــر بيند كه ra عالم صحبت داشت؛ دليل اســت كه علم و دانش آموزد. اگــر درخواب بيند كه باكافري صحبت داشت؛ توبه بايد كرد. اگــر بيند كه ba زني پير صحبت داشت؛ دليل اســت كه دل be دنيا بسته باشد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE