تعبیر خواب شکمو

 

 • تعبیر خواب شکمو
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب شکمو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شکمو

   

  آنلی بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد ba فرد شكمويي بر سر سفره غذا نشسته ايد ؛ نشانة آن اســت كه امتيازي be دست مي آوريد ... امــا گرداگرد شما ra افرادي خودخواه فرا خواهند گرفت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد فردي شكمو هستيد ؛ نشانة آن اســت كه be روان و جسم خود بسيار رسيدگي مي كند .

  3ـ اگــر زني خواب ببيند رضايت فرد شكمويي ra جلب مي كند ؛ نشانة آن اســت كه شوهر او مردي ستمگر خواهد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE