تعبیر خواب شکستن

 

 • تعبیر خواب شکستن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شکستن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شکستن

   

  اگر be خواب بيند كه اندامي از اندامهاي او بشكست؛ دليل زيان اســت be سبب خويشي كه بدان اندام تعلق دارد.اگر بيند كه چيزي از آلات مناهي بشكست؛ مانند چنگ و رباب؛ دليل بود بر خير.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  شکستن: شما اطرافيانتان ra وادار ميکنيد تا عقيده شما ra بپذيرند

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد استخوان دست يا پايتان شكسته اســت ؛ دلالت بر آن دارد كه در مديريت شكستهايي خواهيد خورد .

  2ـ ديدن شكستن اسباب و وسايل خانه در خواب ؛ علامت دعوا و آشفتگي روحي ميان افراد خانواده اســت .

  3ـ شكستن پنجره در خواب ؛ نشانة داغدار شدن اســت .

  4ـ ديدن حلقة شكسته در خواب ؛ علامت آن اســت كه رقابتهاي حسادت آميز تبديل be شورش و دعواهايي خشونت آميز خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE