تعبیر خواب شيطان

 

 • تعبیر خواب شيطان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شيطان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شيطان

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  شيطان : جستن از خطر

  حر ف زدن ba شيطان : اطراف شما پر اســت از افراد be ظاهر دوست

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن شيطان خلال دين باشد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن ابليس در خواب ؛ براي كشاورزان نشانة محصولات آفت زده اســت و مرگ و مير ميان حيوانات مزرعه و بيماري بين اعضاي خانواده آنهاست ... براي ورزشكاران نشانة آن اســت كه بايد در تمرينهاي خود دست be كارهاي افراطي نزنند ... زيرا سلامت آنها در معرض خطر اســت ... براي واعظ نشانة آن اســت كه  در تبليغات مذهبي خود بيش از اندازه متعصب و افراطي اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد ابليس چهره اي زشت دارد و لباسهايي جواهر نشان بر تن كرده اســت و سعي مي كند شما ra ba خود be خانه اش ببرد ؛ علامت آن اســت كه افراد بي قيد و بند مي كوشند ba چاپلوسي از شما سوء استفاده كنند ... اگــر دختران چنين خوابي ببينند ؛ علامت آن اســت كه بايد از توجه مردان متأهل بترسند و خود ra در پناه دوستان حفظ كنند ... احتمال دارد افراد بيگانه پول و جواهرات آنها ra بربايند .

  3ـ ديدن شيطان نشانة نوميدي اســت حتي در رؤياها نيز بايد باز شر ابليس گريخت .

  4ـ اگــر خواب ببينيد ابليس در هيئت شاهانه اي شما ra be سوي خود مي كشد ؛ نشانة آن اســت كه be دام دشمنان مي افتيد ... اگــر عشاق چنين خوابي ببينند ؛ علامت آن اســت كه be وسيلة فردي عياش از انــجـام وظايف خود كوتاهي مي كنند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE