تعبیر خواب شير دادن

 

 • تعبیر خواب شير دادن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شير دادن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شير دادن

   

  اگر دختري بيند؛ در پستان او شير جمع شده بود؛ دليل كه در خوردي بميرد.

  اگر زن جوان بيند؛در پستان او شير جمع شده بود؛دليل كه عمرش دراز است.

  مولف گويد :

  اگر در خواب ببيند فرزند دختري دارد و be او شير مي دهد يعني خرمي و نعمت براوافزون مي شــود be ميزان شيري ke be بچه دخترش داده (در بيداري چنين بچه اي نداشته باشد)

  اگر کسي be او بچه دختري داد و او be آن شير داد تعبيرش همان باشد

  اگر بيند بچه پسر دارد دليل بر غمگيني و اندوه مي باشد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE