تعبیر خواب شير خشت

 

 • تعبیر خواب شير خشت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شير خشت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شير خشت

  ديدنِ شيرخشت؛ دليل بر روزي حلال است. اگــر بيند كه در صحرا شيرخشت جمع مي كرد؛ دليل كه از سفر مال حاصل كند. اگــر بيند شيرخشت بسيار در خانه داشت؛ دليل كه از مال سود تمام كند. اگــر ديد كه شيرخشت ميخورد؛ دليل اســت مال خود ra بر عيال نفقه كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن شيرخشت در خواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: فراخي عيش. سوم: كام يافتن .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE