تعبیر خواب شقايق

 

 • تعبیر خواب شقايق
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شقايق » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شقايق

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  شقايق گل اشک و ندبه و در عين حال پاکي و عصمت و بي گناهي است. اگــر در خواب ببينيد ke شقايق داريد علتي براي گرريستن در زندگي بيننده خواب پيدا مي شــود امــا دليل بي گناهي و نشان پاکي هم هست. شقايق نشان کوتاهي عمر و جوان مرگي اســت زيرا اين گل عمري بسيار کوتاه دارد ke از سه يا چهار روز تجاوز نمي کــنــد ... اين اســت ke معبران مي گويند اگــر کسي گل شقايق در خانه اش بکارد خوب نيست و عمرش کوتاه مي شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE