تعبیر خواب شجره نامه

 

 • تعبیر خواب شجره نامه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شجره نامه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شجره نامه

   

  آنلی بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن شجرنامة خود در خواب ؛ نشانة آن اســت كه مشكلات خانواده be دوش شما خواهد افتاد ... در خارج از حوضة فعاليتهاي خود مي توانيد آسوده باشيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد ديگران در حال مطالعة شجر نامة خود هستند ؛ علامت آن اســت كه ناچار مي شويد حق خود ra be ديگران واگذار كنيد ... اگــر در خواب ببينيد كه قسمتي از شجرنامه نيست ؛ نشانة آن اســت كه دوستان ra be خاطر تنگدستي آنها ناديده مي گيريد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE