تعبیر خواب شبه

 

 • تعبیر خواب شبه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب شبه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب شبه

   

  اگر در خواب بيند كه شبه داشت؛ دليل كه دختر آورد. اگــر دختر نياورد؛ دليل غم بود. اگــر شبه ra سفيد يا سبز بيند؛ دليل منفعت است. گويند؛ دليل شادي و خرمي است. ديدن شبه زرد be خواب؛ دليل بيماري اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE