تعبیر خواب سينی

 

 • تعبیر خواب سينی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سينی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سينی

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سيني زني اســت ke be شما خدمت مي کــنــد و خيلي هم نزديک است. او هم مي تواند مستخدم و پرستار باشد و هم زن و همسر. اگــر ديديد سيني نو و تميز و درخشنده و قشنگي داريد مي توانيد be آن زن هرکس هست متکي و be صداقت او معتقد و اميدوار باشيد ولي اگــر سيني کج و کوله و زشتي داشتيد خواب شما مي گويد زني ke be شما خدمت مي کــنــد آزرده اســت يا نسبت be شما و زندگيتان صداقت لازم ra ندارد. داشتن چندين سيني گوياي تعدد خدمتکاران نيست بـلـکـه بيانگر آن اســت ke او قدرت حسن خدمت و ابزار حسن نيت و خدمت بيشتر ra دارد امــا توانايي شما در قبول محبت محدود است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن سيني در خواب ؛ علامت آن اســت كه be شكلي احمقانه ثروت شما بر باد خواهد رفت ... حوادثي تلخ شما ra غافلگير خواهد كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE