تعبیر خواب سينما

 

 • تعبیر خواب سينما
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سينما » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سينما

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد کسي شما ra be سينما دعوت مي کــنــد يا خودتان be سينما مي رويد يا همراه کسي عازم سينما هستيد دست be کاري مي زنيد ke سودي عايدتان نمي کــنــد ولي وقت شما ra مي گيرد. سينما نيز مثل سيرک اشتغال be امور تفنني است. اگــر در خواب ديديد ke از سينما خارج مي شويد از ماجرايي فراغت حاصل مي کنيد يا خود ra کنار مي کشيد و اگــر ديديد همراه جمعيتي مي خواهيد وارد سالن سينما مي شويد در امري پر هياهو و پرجنجال مداخله مي کنيد ke احتمالا be شما هيچ ارتباطي ندارد. اگــر از سينما خوشحال و راضي بيرون آمديد موضوعي خانوادگي شما ra غمگين مي کند. اين مسئله مــمــکن اســت be خانواده شما مربوط نباشد ولي کلا خانوادگي اســت و چـنـانـچه ديديد ناراضي و ناخشنود بيرون آمديد کاري انــجـام مي گيرد ke موجب خشنودي و رضايت شما مي شود. اگــر ديديد خودتان فيلم نشان مي دهيد دروغ مي گوييد و تظاهر مي کنيد و در نتيجه اطرافيان خود ra گول مي زنيد و حقايقي ra وارونه جلوه مي دهيد و اگــر ديديد خودتان در سينما نقشي be عهده گرفته ايد مردم درباره شما حرف خواهند زد و سر زبان ها خواهيد افتاد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE