تعبیر خواب سوپ

 

 • تعبیر خواب سوپ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوپ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوپ

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن سوپ در خواب ؛ نشانة آسايش و شنيدن خبرهاي خوش اســت .

  2ـ اگــر دختري خواب ببيند سوپ درست مي كند ؛ نشانة آن اســت كه در خانة خود ناچار نمي شــود كار كند ... زيرا ba مردي ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

  3ـ خوردن سوپ كه از شير شيرين درست شده اســت ؛ نشانة آن اســت كه از روي بداقبالي مشاجراتي روي مي دهد ؛ امــا دعوا و فريادها ba آشتي خاتمه مي يابد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE