تعبیر خواب سوره هود

 

 • تعبیر خواب سوره هود
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره هود » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره هود

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند سوره هود مي خواند؛ دليل كه سفر بسيار كند و در جواني زحمت و جور بسيار كشد و سرانجام كام دل يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  در برابر زحمتي كه كشيده؛ بزرگي يابد و ba امانت بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  راست قول و ba امانت بود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE