تعبیر خواب سوره مريم

 

 • تعبیر خواب سوره مريم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره مريم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره مريم

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند سوره مريم مي خواند؛ دليل كه روز قيامت در پناه ايزد تعالي باشد از عذاب.

  ابراهيم كرماني گويد :

  راه خير برگزيند و سنت رسول خدا be جاي آورد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  به بُهتاني او نسبت كنند و عاقبت كار راستي او ظاهر شود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE