تعبیر خواب سوره فتح

 

 • تعبیر خواب سوره فتح
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره فتح » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره فتح

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند ke سوره فتح مي خواند دليل ke بر دشمن ظفر يابد .

  ابراهيم كرماني گويد :

  به غم و سختي گرفتار شــود لکن از آن زود خلاصي يابد و be مراد رسد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE